Các campus

mapUKAcademy HCMUKAcademy VT

Văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Địa chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hotline: 01222 666 988

Cơ sở D3:

Địa chỉ: 2A Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 

Địa chỉ: 165 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa, BRVT

Hotline: 01222 666 989