Thầy Bùi Trần Thiện Vũ - Dean of Students

Thầy Bùi Trần Thiện Vũ - Dean of Student

Trong một năm học vừa qua, các em học sinh đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt trong bộ môn kỹ năng sống của tôi. Giá trị sống của các em được nâng cao, các em hiểu được thế nào là hiếu thảo, lòng nhân ái, yêu thương và chia sẻ, quan tâm tới bạn bè và vận dụng vào cuộc sống.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU