Học sinh: Phạm Lê Bảo Trân

Học sinh: Phạm Lê Bảo Trân

Nhà trường cho chúng em những “lớp học trong mơ”. Nói là “trong mơ” vì thầy cô đã tạo điều kiện tối đa để chúng em liên tục hoạt động và sáng tạo nhờ mô hình Trò tìm thầy, không còn là những tiết học nhàm chán và thụ động nữa.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU
Facebook chat