Phụ huynh em Lê Sĩ Huy: Nhà thiết kế Sĩ Hoàng

Phụ huynh em Lê Sĩ Huy: Nhà thiết kế Sĩ Hoàng

Cho con theo học tại UK Academy, tôi mong muốn cháu có những suy nghĩ chín chắn và khác lạ so với những bạn bè cùng trang lứa, biết chủ động trong mọi hoạt động và thường xuyên đưa ra những chính kiến riêng giúp thúc đẩy tư duy, trí thông minh và sự sự tự tin ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU