Phụ huynh em Lê Tấn Tài: Chị Nguyễn Thị Thu Phi

Phụ huynh em Lê Tấn Tài: Chị Nguyễn Thị Thu Phi

Chị rất hài lòng về phương châm giáo dục của UK Academy, chỉ trong một thời gian ngắn Tài đã thay đổi thái độ học tập tích cực và tự giác hơn so với cách học trước đây tại ngôi trường cũ.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU