Phụ huynh em Tommy: Chị Hồ Thị Thu Trâm

Phụ huynh em Tommy: Chị Hồ Thị Thu Trâm

Chị rất vui khi tìm được môi trường học tập tốt cho con tại UK Academy, điều chị quan tâm nhất là cách giáo viên trao đổi và giáo dục con ý thức tự giác, lòng tự trọng, chị hoàn toàn tin tưởng vào nhà trường.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU