Thầy Nguyễn Trọng Diên - Giáo viên thể dục

Thầy Nguyễn Trọng Diên - Giáo viên thể dục

Các em phát triển thể lực rất tốt, năng động và nhanh nhẹn hơn trước nhiều.

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA ISTUDENT BVU HIU