Chương trình bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam

Tại UK Academy, bên cạnh các chương trình đào tạo Quốc tế, học sinh vẫn được đảm bảo học tập theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo với lộ trình theo đúng định hướng.

Với chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ Giáo dục, học sinh tại trường quốc tế UK Academy được cung cấp những kiến thức như những trường khác trong hệ thống giáo dục của Bộ nhưng điểm khác biệt là ở chỗ, những kiến thức này được chắt lọc, tập trung vào nền tảng cơ bản và chỉ đưa vào chương trình những điều quan trọng nhất.

Việc tối ưu hóa kiến thức theo hướng đi vào trọng tâm sẽ giúp học sinh tại UK Academy giảm tải được khối lượng kiến thức khó, quá chuyên sâu nhưng lại không mang tính ứng dụng.

Chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ Giáo dục tại UK Academy được thiết kế và biên soạn nhằm giảm tính hàn lâm và lý thuyết trong từng môn học, không rập khuôn máy móc nhưng vẫn kế thừa những mảng kiến thức lớn, đáp ứng được yêu cầu Bộ Giáo dục đề ra.

Chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ Giáo dục tại UK Academy hướng trọng tâm vào những kiến thức cơ bản, cần thiết

Bên cạnh đó, trường quốc tế UK Academy áp dụng những phương pháp học mới hiện đại, theo dự án để tạo ra sự ham muốn học tập nơi học sinh theo từng chủ đề và từng thời điểm, loại bỏ tâm lý học vì ép buộc, vì điểm, vì sợ kiểm tra. Học sinh tại đây sẽ được học tập một cách sáng tạo và có hệ thống, hình thành năng lực tự học và tự hoàn thiện.

Với việc giảm tải khối lượng, chỉ đi vào trọng tâm những kiến thức cần thiết, học sinh tại UK Academy sẽ có nhiều thời gian hơn để tăng cường các bài học thực hành nhằm hiểu sâu hơn lý thuyết, qua đó biết cách vận dụng vào thực tiễn, một điều mà học sinh ở nước ta từ trước đến nay vẫn thường rất yếu.

Học sinh cũng sẽ có nhiều thời gian và điều kiện để tham gia vào các hoạt động thể chất, tinh thần và văn hóa khác nhằm phát triển con người toàn diện. Hài hòa cả về trí tuệ, thể chất lẫn nhân cách là điều UK Academy muốn mang lại cho các học sinh.

Theo học chương trình đào tạo chuẩn của Bộ Giáo dục tại UK Academy, học sinh không chỉ được đảm bảo tiếp thu kiến thức theo đúng lộ trình của Bộ một cách có trọng tâm, kết hợp học đi đôi với hành một cách chuyên sâu mà còn được phát triển nhân cách, thể chất một cách toàn diện.

Chúng tôi tin rằng, với tâm huyết và những chương trình được xây dựng bài bản, mỗi một cá nhân học sinh tại UK Academy sẽ trở thành một công dân thế hệ mới tiệm cận với năng lực toàn cầu trong tương lai.