Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Bộ GD & Đào Tạo

Bộ GD & Đào Tạo

Song song với chương trình đào tạo quốc tế tiếng Anh chuẩn Cambridge & dự bị đại học NCUK, học sinh tại Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc – UK Academy...
Xem thêm
Tiếng Anh Cambridge

Tiếng Anh Cambridge

Học sinh lớp 11 đạt GPA 7.0 và Ielts 5.0 và học sinh lớp 12 đạt GPA 6.0 và Ielts 5.0 được tham dự Chương trình dự bị Đại học IFY của NCUK (tương đương bằng Tú...
Xem thêm
Giá trị sống - Kỹ năng sống

Giá trị sống - Kỹ năng sống

Chương trình đào tạo kỹ năng sống của trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) được xây dựng để giúp học sinh hoàn thiện những kỹ năng của bản thân,...
Xem thêm
Kiến tạo doanh nhân

Kiến tạo doanh nhân

Quản lý tài chính là một trong những kỹ năng quan trọng của những người thành đạt. Trong bối cảnh hầu hết người Việt Nam không được giáo dục về kỹ năng...
Xem thêm
STEM Robotics

STEM Robotics

STEM Robotics là môn học tiêu biểu trong giáo dục STEM – tích hợp các môn Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics).
Xem thêm
Âm nhạc LCM

Âm nhạc LCM

"Nhận thức được tầm quan trọng của âm nhạc trong phát triển nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn của học sinh, tập đoàn Nguyễn Hoàng mà UK Academy là một thành viên...
Xem thêm
Thể Thao

Thể Thao

Nằm trong chiến lược triển khai các chương trình tăng cường của tập đoàn Nguyễn Hoàng, chương trình thể thao phát triển chiều cao phục vụ mục tiêu tăng thể...
Xem thêm
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU