Chương Trình Đào Tạo Của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bộ GD & Đào Tạo

Ngoài chương trình đào tạo tiếng Anh quốc tế chuẩn Cambridge, học sinh tại trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) còn được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là những kiến thức này đã được chắt lọc theo hướng đi vào trọng tâm, nhằm giảm tải chương trình học, giảm bớt áp lực cho học sinh.

 

 

Cụ thể, từ chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục, ban chuyên môn giáo dục của UK Academy tiến hành thiết kế và biên soạn lại một cách hợp lý nhất nhằm giảm tính hàn lâm, lý thuyết, tính rập khuôn, máy móc mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục đề ra. Thay vào đó, các em tăng cường thực hành để hiểu thêm về lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để hiểu rõ kiến thức.

 

Chúng tôi tin rằng, với tâm tình yêu nghề kết hợp với những chương trình được xây dựng một cách bài bản, mỗi một học sinh tại UK Academy sẽ trở thành một công dân thế hệ mới có năng lực toàn cầu trong tương lai.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU
Facebook chat