Chương Trình Kiến Tạo Doanh Nhân Trẻ

Kiến tạo doanh nhân trẻ

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh có đầy đủ thái độ, kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn, trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) đưa chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ vào chương trình đào tạo của trường nhằm rèn luyện cho các em kỹ năng tư duy tài chính, định hướng nghề nghiệp và kiến thức khởi nghiệp.

 

 

Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ gồm các khóa có cấp chứng chỉ của tổ chức Junior Achievement World Wide (JA) cho các khối từ mầm non đến phổ thông trung học. Đây là chương trình đào tạo mang tính hệ thống hóa toàn cầu, nhằm giúp các em học sinh phát triển sự tự tin, tính tự lập, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, cũng như các kỹ năng thiết yếu (kỹ năng lập kế hoạch tài chính cho tương lai, kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng lựa chọn và đưa ra quyết định) giúp các em thành công trong cuộc sống.

 

Với chương trình này, UK Academy mong muốn đem lại những cơ hội học tập tốt nhất cho các em học sinh hỗ trợ các em trong việc định hướng nghề nghiệp và trang bị cho các em kiến thức khởi nghiệp kinh doanh cần thiết trên con đường hội nhập quốc tế.

 

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU
Facebook chat