Đào Tạo Kỹ Năng Sống

Kỹ Năng Sống

Chương trình đào tạo kỹ năng sống của trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) là chương trình được xây dựng để giúp học sinh hoàn thiện những kỹ năng của bản thân, giúp các em phát triển nhân cách để luôn tự chủ, thích nghi và hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

 

 

Thông qua chương trình các em được học tập các giá trị đạo đức, được trang bị kỹ năng sống hữu ích, các kiến thức hướng đạo và rèn luyện sự tự tin trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu từ nền giáo dục kỹ năng-giá trị sống của các nước châu Âu, điển hình là Pháp và Luxembourg kết hợp với nền giáo dục truyền thống đặc trưng của nước ta.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU
Facebook chat