Chương trình ngoại khóa thể thao

Chương trình rèn luyện thể chất – kích thích chiều cao tại UKA là chương trình thể dục kích thích chiều cao bằng các môn vận động phối hợp được áp dụng cho học sinh từ lớp Pre-school cho đến lớp 12. Chương trình được thực hiện theo mô hình vận động trường phối hợp với các môn thể dục và hoạt động thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, chạy, nhảy cao, bật nhún….

  • Chương trình áp dụng từ học sinh lớp Preschool đến lớp 12
  • Chương trình thực hiện theo mô hình vận động trường phối hợp các môn thể thao: Bóng rổ, bơi lội, bóng chuyền, chạy, nhảy cao, bật nhún…. Tất cả diễn ra theo mô hình vui chơi năng động.