Year End Ceremony - UK Academy Binh Thanh - 30/05/2018

Year End Ceremony - UK Academy Binh Thanh - 30/05/2018

Mời cả nhà cùng nhìn lại những hình ảnh trong buổi lễ bế giảng năm học 2017 - 2018 với chủ đề New Sunshine của UK Academy

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA ISTUDENT BVU HIU