Liên hệ

Hệ Thống Trường Quốc Tế Học Viện Anh Quốc
–    Địa chỉ: 165 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
–    Website: www.uka.edu.vn
–    Email: info@uka.edu.vn
–    Facebook: www.facebook.com/UKAcademy
–    Tel: 064.3742211
–    Hotline: 01222 666 989