Trường tiểu học UK Academy

TIỂU HỌC

Chương trình tiểu học tại Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) cung cấp cho học sinh một nền tảng phát triển toàn diện từ học vấn, kỹ năng đến thể chất.

Thông qua sự kết hợp giữa 5 chương trình: chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET); chương trình tiếng Anh Cambridge; chương trình tin học-Stem Robotics; chương trình giá trị sống, kỹ năng sống và nghệ thuật, chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ; chương trình thể thao phát triển chiều cao. Từ đó, giúp các em học sinh sẵn sàng hội nhập môi trường học tập quốc tế đồng thời được trang bị chuẩn tiếng Anh đầu ra tương ứng với từng cấp học.

Mục tiêu của chương trình giáo dục cấp tiểu học nhằm giúp trẻ hình thành và phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục học lên bậc trung học cơ sở.

Sau khi hoàn thành chương trình học tiểu học tại UK Academy học sinh không chỉ có khả năng giao tiếp Anh ngữ tự nhiên mà còn sở hữu sự tự tin, dạn dĩ phù hợp với từng độ tuổi.

 

Chia sẻ bài viết này
Tin liên quan
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU