Lộ Trình Đào Tạo Tại UK Academy

Lộ Trình Đào Tạo

Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) sở hữu phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế với chương trình giáo dục song ngữ nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Anh thành thạo trong học tập như người bản xứ và nắm bắt các kiến thức cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, giúp trẻ tự tin, năng động, sáng tạo với đầy đủ những phẩm chất, trí lực cần thiết của một công dân toàn cầu trong tương lai.

 

 

Mầm non (chỉ dành cho UK Academy Bà Bịa)

UK Academy lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng phương pháp dạy học theo dự án và phương pháp giáo dục sớm cho trẻ đồng thời giúp trẻ làm quen với Anh ngữ ngay bậc mầm non.

 

Cấp tiểu học

Hết lớp 5 học sinh thi cấp chứng chỉ Cambridge Flyer

 

Cấp trung học cơ sở

Hết lớp 9 học sinh thi cấp chứng chỉ tiếng Anh General IELTS 5.0

 

Cấp trung học phổ thông

Hết lớp 11 học sinh thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Academic IELTS 6.0. Chuẩn đầu ra của học sinh hết lớp 11 đạt IELTS 6.0, được miễn thi tốt nghiệp tiếng Anh lớp 12 và đủ điều kiện theo học tại các Trường Đại học Quốc tế.

 

Chương trình dự bị Đại học

Tại UK Academy, học sinh có cơ hội học chương trình dự bị đại học NCUK-Hiệp hội các trường Đại học Anh, được cấp chứng chỉ NCUK tương đương bằng tú tài Anh, với chứng chỉ này học sinh sẽ được tuyển thẳng vào các trường Đại học hàng đầu Anh Quốc và trên thế giới như Hoa Kỳ, Ireland, Australia, Canada ngay sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU