Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi Của UK Academy

Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn

Trở thành hệ thống trường liên cấp song ngữ Quốc tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo; là nơi đào tạo học sinh phát triển tư duy, hình thành nhân cách, tự tin hội nhập toàn cầu.

 

 

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của trường Quốc tế Học viện Anh Quốc được nhà trường bồi dưỡng cho các em trong suốt thời gian học tại trường. Để những giá trị này sớm trở thành tố chất, từ đó tạo nên sự khác biệt cho tương lai của trẻ.

 

1. Chính trực: trung thực trong mọi hành động, công bằng về giá trị của cá nhân, tập thể và cộng đồng.

 

2. Uy tín: luôn làm những điều hữu ích.

 

3. Lãng mạn: có ước mơ và hoài bão, sáng tạo và hướng về cái đẹp.

 

4. Hài hòa: cân bằng về tinh thần và cảm xúc, xã hội và trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất, sống hài hòa với thiên nhiên và môi trường.

 

5. Nhân ái: bao dung, chia sẻ, quan tâm đến mọi người, cống hiến vì cộng đồng.

 

6. Lãnh đạo: nhận thức rõ bản thân, có đam mê, sống tự lập và có tư duy đổi mới.

Chia sẻ bài viết này
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU
Facebook chat