Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc
Kế toán 02 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Tài xế 05 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Bảo vệ 03 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Tổng quản nhiệm 01 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Quản nhiệm 05 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Bếp chính nam 02 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Nhân viên bếp ăn 010 165 Nguyễn Hữu Thọ, p.Phước Hiệp, Tp.Bà Rịa, BRVT Xem thêm
Quản lý bếp ăn 01 Xem thêm
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU