Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc
NV Thủ quỹ 02 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV chăm sóc cây xanh 02 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV Bảo trì CSVC, điện, nước 08 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV quản lý Hồ bơi 02 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Tài xế 010 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Bảo vệ 010 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Hiệu phó chuyên môn Trung học 02 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Học vụ 03 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU