Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng
Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc
Giám thị 06 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Quản nhiệm nội trú 04 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Chuyên viên tư vấn học đường 03 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Bác sĩ 02 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV Y tế học đường 03 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
Bảo mẫu 010 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV Bếp chính 04 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NV Bếp phụ 08 48 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Xem thêm
NHG BVU ISTUDENT SGA ISCHOOL SNA UKA HIU