Cô Nguyễn Thị Trang - Giáo viên bộ môn Sử-Địa

Cô Nguyễn Thị Trang - Giáo viên bộ môn Sử-Địa

Công việc tuy nhiều áp lực nhưng các em học sinh đã đem lại rất nhiều niềm vui cho tôi khi được các em tin tưởng chia sẻ. Mỗi ngày đến trường, nhìn thấy các em, tôi lại có thêm động lực cho công việc của mình. Thời gian vừa qua, tôi nhận thấy: Các em đã lớn lên không những về trí tuệ mà còn có những thay đổi rất tích cực về cảm xúc.

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA ISTUDENT BVU HIU