Cô Phạm Thị Thu - Quản lý khối Mầm non - Tiểu học UK Academy Bà Rịa

Cô Phạm Thị Thu - Quản lý khối Mầm non - Tiểu học UK Academy Bà Rịa

Tôi cảm thấy rất là tự hào về các em học sinh từ mầm non cho tới cấp 3. Dõi theo những bước chân của các em, tôi cảm thấy rất tự hào vì các em có rất nhiều tiến bộ trong học tập.

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA ISTUDENT BVU HIU