Thầy Nguyễn Vũ Thành - Nhân viên IT

Thầy Nguyễn Vũ Thành

Tôi tự hào vì được làm việc tại UK Academy vì công việc đem đến cho tôi nhiều niềm vui, các em học sinh thân thiện, năng động và tự tin thể hiện tài năng của mình.

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA ISTUDENT BVU HIU