Chương trình đào tạo

Bạn muốn tham quan? Hãy cho chúng tôi biết

Đăng ký tham quan

Chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ OXFORD

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ OXFORD

Chương trình Quốc tế Oxford tại trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA) được xây dựng theo khung chuẩn Anh Quốc, do các chuyên gia thuộc đại học Oxford - Đại...
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NCUK

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NCUK

Chương trình NCUK được hình thành từ năm 1987 là chương trình chuyển tiếp giúp học sinh quốc tế có thể chuyển tiếp học tập vào các trường Đại học hàng đầu...
Xem thêm
Ngoại khoá

Ngoại khoá

Mỗi năm, UK Academy tổ chức 03 chuyến dã ngoại lớn và nhiều chuyến đi nhỏ trong khu vực thành phố/tỉnh tại nơi đang học. Các chuyến đi có thể đến biển, khu...
Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH BỘ GD & ĐT

CHƯƠNG TRÌNH BỘ GD & ĐT

Song song với chương trình Quốc tế Oxford & dự bị đại học NCUK, học sinh tại Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc – UK Academy còn được đào tạo theo...
Xem thêm
KIẾN TẠO DOANH NHÂN TRẺ (JA)

KIẾN TẠO DOANH NHÂN TRẺ (JA)

Quản lý tài chính là một trong những kỹ năng quan trọng của những người thành đạt. Trong bối cảnh hầu hết người Việt Nam không được giáo dục về kỹ năng...
Xem thêm
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU