Chương Trình Đào Tạo Của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bộ GD & Đào Tạo

Song song với chương trình đào tạo quốc tế tiếng Anh chuẩn Cambridge & dự bị đại học NCUK, học sinh tại Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc – UK Academy còn được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là những kiến thức này đã được hệ thống hoá bởi một nhóm chuyên gia  theo hướng đi vào trọng tâm, nhằm giảm tải chương trình học, giảm bớt áp lực cho học sinh. Cốt lõi của chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo mà nhà trường hướng tới đảm bảo đầu ra cho học sinh  đó là phương pháp dạy và học theo hướng cá thể hóa và phát triển tư duy qua các hoạt động học tập trải nghiệm sinh động. 

 

 

 

Cụ thể, từ chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Giáo dục, Ban chuyên môn giáo dục của UK Academy tiến hành thiết kế và biên soạn lại một cách hợp lý nhất nhằm giảm tính hàn lâm, lý thuyết, tính rập khuôn, máy móc mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục đề ra. Thay vào đó, các em tăng cường thực hành để hiểu thêm về lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để hiểu rõ kiến thức.

 

Chúng tôi tin rằng, với lòng yêu nghề kết hợp với những chương trình được xây dựng một cách bài bản, mỗi một học sinh tại UK Academy sẽ được dẫn dắt thành một công dân thế hệ mới có năng lực toàn cầu trong tương lai.

 

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU