Giá trị - Kỹ năng sống

Giá trị - Kỹ năng sống

Chương trình đào tạo Giá trị - Kỹ năng sống của Hệ thống trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UK Academy) được xây dựng để giúp học sinh hoàn thiện những kỹ năng của bản thân, giúp các em phát triển nhân cách để luôn tự chủ, thích nghi và hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Để mỗi học sinh được phát triển có nền tảng vững chắc từ giá trị cốt lõi chứ không chỉ đơn thuần là các kỹ năng, UK Academy hướng tới đào tạo cho học sinh sáu giá trị cốt lõi:

 

1 Sáng tạo: Tạo nên các giá trị mới, phương thức mới phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng;

2. Yêu thương: Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau;

3. Chính trực: Trung thực, dũng cảm bảo vệ sự thật, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;

4. Tôn trọng: Chấp nhận quan điểm và sự khác biệt; trân quý tình cảm, phẩm giá của bản thân và người khác;

5. Kỷ luật: Nghiêm túc tuân thủ pháp luật, nội quy trường, các nguyên tắc, cam kết và mục tiêu bản thân;

6. Tỏa sáng: Vượt trội và tự tin thể hiện năng lực bản thân;

 

Từ sáu giá trị cốt lõi, hằng tuần, học sinh UK Academy được khám phá, hiểu và thực hành từng giá trị cốt lõi của UK Academy trong các hoạt động chung toàn trường và lớp học chủ nhiệm. Thông qua chương trình các em được học tập các giá trị đạo đức, được trang bị kỹ năng sống hữu ích, các kiến thức hướng đạo và rèn luyện sự tự tin trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu từ nền giáo dục kỹ năng-giá trị sống của các nước châu Âu kết hợp với nền giáo dục truyền thống đặc trưng của nước ta. Việc thực hành các Giá trị sống trải dài trong từng ngày học trong lớp cũng như được quý phụ huynh giúp hoàn thiện tại nhà và các môi trường sống xã hội khác. 

 

 

Song song với việc hình thành các giá trị sống, học sinh còn được hướng dẫn các kỹ năng sống từ thầy cô cũng như các chuyên gia được nhà trường mời giảng dạy và giáo dục học sinh. Một số chương trình kỹ năng sống điển hình tại UK Academy như Kỹ năng trại, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng tự phục vụ bản thân, …

Tại UK Academy, bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa giá trị sống và kỹ năng sống sẽ là nền tảng vững chắc để giúp mỗi học sinh ngày càng hoàn thiện mình về mặt nhân cách và kỹ năng hướng tới trở thành công dân toàn cầu. 

 

 

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU