NGÀY TỰU TRƯỜNG & KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI HỌC VIỆN ANH QUỐC

NGÀY TỰU TRƯỜNG & KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI HỌC VIỆN ANH QUỐC

Ngày 08/8/2016, trường Học viện Anh Quốc đã tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học mới, năm nay trường tổ chức đào tạo năm đầu tiên, với các bậc học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 
 

Sân trường ngày khai giảng.

UKers hào hứng trong ngày khai giảng.

Các bé mầm non được vui chơi cùng các bạn, ba mẹ cũng nán lại để các con yên tâm trong ngày đầu học ở trường mới. Khối mầm non của UKA năm học này có hơn 80 bé theo học.

Các bạn học sinh tiểu học trong ngày đầu tiên đi học. Khối tiểu học năm học này có gần 70 học sinh nhập học. Năm nay khối trung học của UKA có hơn 80 học sinh theo học, chủ yếu là các khối: lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10.

 

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU