[ST] CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

[ST] CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm là sức khỏe và lời hứa.Có 2 thứ bạn phải cho đi là tri thức và lòng tốt.Có 2 thứ bạn phải thay đổi là bản thân và nhận thức.Có 2 thứ bạn phải giữ gìn là niềm tin và nhân cách.Có 2 thứ bạn phải trân trọng là gia đình và hiện tại.Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.Có 2 thứ bạn phải lãng quên là đau thương và hận thù.Có 2 thứ bạn phải khắc ghi là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.Có 2 thứ bạn buộc phải có để thành công là đam mê và lòng kiên trì.Có 2 thứ bạn không được làm là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.Có 2 thứ bạn phải bảo vệ là danh tín và lẽ phải.Có 2 thứ bạn phải chấp nhận là cái chết và sự khác biệt.Có 2 thứ bạn phải kiểm soát là bản năng và cảm xúc.Có 2 thứ bạn phải tránh xa là cám dỗ và sự ích kỷ.Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.Có 2 thứ bạn không được sợ sệt là cái ác và sống thật.

[Sưu tầm]

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU