TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH UK ACADEMY

TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH UK ACADEMY

Ngày 24/10/2016 tại hội trường hệ thống trường quốc tế Học Viện Anh Quốc đã tổ chức một buổi học sôi nổi và hào hứng về giáo dục giới tính.

Mục đích của buổi học nhằm chuẩn bị cho các em những hiểu biết để bước vào đời, để biết cách ứng xử với nhau một cách tôn trọng và có trách nhiệm và cũng để biết tự bảo vệ sức khỏe sinh sản. 

 

Mục đích sâu xa và quan trọng nhất của môn học này là xây dựng nhân cách cho tuổi vị thành niên, sao cho nhân cách ấy phát triển phù hợp với những yêu cầu, kỳ vọng của xã hội hiện đại.

Chia sẻ bài viết này
NHG SGA ISCHOOL UKA SNA BVU HIU