thông tin liên hệ

UK Academy hiện đang có mặt trên 7 tỉnh thành trên cả nước
 • Quảng Ninh
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Quảng Ngãi
 • Gia Lai
 • Hồ Chí Minh
 • Vũng Tàu

UK Academy – Quảng Ninh

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Thừa Thiên Huế

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Đà Nẵng

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Quảng Ngãi

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Gia Lai

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Hồ Chí Minh

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

UK Academy – Vũng Tàu

48 Võ Oanh (đường D3 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 7302 5588

Hotline: 0772 666 988

  Comments

  SEND NOW

  Nhận bản tin UKA

  Nhận thông tin và hoạt động mới nhất từ chúng tôi