01. Năm nay thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường thì điều kiện đăng ký như thế nào?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

02. Điểm từng môn đối với phương thức xét tuyển bằng Học bạ được tính như thế nào?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

03. Điểm xét tuyển được tính như thế nào?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

04. Xét tuyển bằng phương thức học bạ có cần thi tốt nghiệp THPT hay không?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

05. Nhà trường có tư vấn trực tuyến (Live stream) về tuyển sinh không?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

06. Xét học bạ thì khoảng bao nhiêu điểm đậu?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

07. Thí sinh đăng ký cùng lúc nhiều phương thức xét tuyển được không?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

08. Năm 2022, Trường tuyển bao nhiêu thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

09. Năm 2022, Trường tuyển bao nhiêu thí sinh dựa vào học bạ THPT?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

10. Thời gian đăng ký và kết thúc xét tuyển như thế nào?

Năm 2022, Trường tuyển sinh trình độ Cao đẳng với 18 ngành, nghề đào tạo.
Chỉ tiêu: 4.500 (dự kiến)
Tất cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được xét tuyển vào trường theo các phương thức sau:

 • Học bạ THPT – 3 học kỳ (HK 1, 2 lớp 11; HK 1 lớp 12) (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2).
 • Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển của Nhà trường (A00, A01, D01, tất cả các tổ hợp có môn Toán hệ số 2)
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH Quốc gia Tp.HCM.

gửi câu hỏi

Gửi thắc mắc của bạn UK Academy sẽ giải đáp cho bạn nhanh nhất

  Send now

  Nhận bản tin UKA

  Nhận thông tin và hoạt động mới nhất từ chúng tôi