CHÂN DUNG UKER

Gặp gỡ và tìm hiểu những thành tích hoạt động của UKERS

NGUYỄN MAI ANH

Trưởng ban thiết kế – Chương trình mô phỏng liên hợp quốc (VNMUN) – (2016)
Dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc, Đỗ Hiền An - học sinh lớp 12A1 hệ Chuẩn của UKA đã xuất sắc trúng tuyển Đại học Miami cùng suất học bổng 100% trị giá $223,200/4 năm học (tương đương ~ 5 tỷ VND).

NGUYỄN MAI ANH 1

Trưởng ban thiết kế – Chương trình mô phỏng liên hợp quốc (VNMUN) – (2016)
Dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc, Đỗ Hiền An - học sinh lớp 12A1 hệ Chuẩn của UKA đã xuất sắc trúng tuyển Đại học Miami cùng suất học bổng 100% trị giá $223,200/4 năm học (tương đương ~ 5 tỷ VND).

NGUYỄN MAI ANH 2

Trưởng ban thiết kế – Chương trình mô phỏng liên hợp quốc (VNMUN) – (2016)
Dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc, Đỗ Hiền An - học sinh lớp 12A1 hệ Chuẩn của UKA đã xuất sắc trúng tuyển Đại học Miami cùng suất học bổng 100% trị giá $223,200/4 năm học (tương đương ~ 5 tỷ VND).

Nhận bản tin UKA

Nhận thông tin và hoạt động mới nhất từ chúng tôi