Giới thiệu

UKA là hệ thống trường quốc tế từ Mầm non đến Trung học phổ thông với những lợi thế

Là một hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG).

Cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc thông qua sự kết hợp giữa Chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo và Chương trình giáo dục Anh ngữ Quốc tế Cambrigde.

Cam kết chuẩn đầu ra của học sinh có khả năng hội nhập môi trường học tập quốc tế..

Được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại có đủ dịch vụ bán trú, nội trú, đưa rước theo chuẩn quốc tế.

triết lý giáo dục "5H"

Head

Phát triển trí thông minh tối đa bằng các phương pháp giáo dục hiện đại

Heart

Bền vững về cảm xúc và ứng xử tích cực với bản thân và người khác

Hand

Rèn tập thói quen hành vi có ích và hiệu quả hình thành nền tảng

Health

Xây dựng nền tảng thể chất và phát triển tinh thần toàn diện

Human

Bốn yếu tố trên tạo nên năng lực nhân văn hoàn thiện trong đời sống toàn cầu